تبلیغات
...:::»»» مزرعه ی آرش «««:::... - درمانند

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند

***

به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند بفشانند

***

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

***

سرشک گوشه گیران را چو دریابند دریابند

رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

***

ز چشم لعل رمّانی چو می خندند می بارند

ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند

***

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

***

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

***

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر در بند درمانند درمانندتاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 | 11:00 ب.ظ | نویسنده : حمید رضا پژمان | نظرات

  • ایران
  • گوگل رنک
  • ضایعات